Международният център по математически науки (МЦМН) и Американският университет в България (АУБГ) подписаха рамков договор за взаимно сътрудничество. Директорът на Института по математика и информатика, проф. Петър Бойваленков и акад. Олег Мушкаров, директор на МЦМН, имаха удоволствието да посрещнат провоста на Американския университет в България, проф. Дж. Д. Милинджър, който пристигна в София специално за събитието. Гост на срещата бе г-жа Анжела Родел, изпълнителен директор на програма Фулбрайт за България и член на борда на АУБГ. Тя изтъкна, че е щастлива да присъства на тази среща, която не само отбелязва задълбочаването на връзките между двете организации, но и допълнително насърчава академичния обмен между България и САЩ.

Проф. Величка Милушева, заместник-директор на ИМИ и заместник-директор на МЦМН, представи дейността на Международния център и събитията, организирани от него до момента. В залата присъстваха и постодкторантите, които в момента провеждат изследвания по програми на МЦМН, както и студенти от Департамента по математика и природни науки на АУБГ.

Международният център по математически науки към Института по математика и информатика и Департаментът по математика и природни науки към Американския университет в България заявиха своето желание да си сътрудничат в следните направления:

  • Разработване на образователни и изследователски проекти
  • Насърчаване и улесняване на изследванията в математиката и нейните приложения
  • Разпространение на напредъка в научните изследвания
  • Студентска мобилност и стажове
  • Предоставяне на възможности за участие на студентите в академични и други събития, организирани от другата страна
  • Обмен на добри практики за преподаване и обучение в областта на математиката и природните науки
  • Обмен на информация относно образователните и изследователски възможности, предоставени от двете страни за студенти и докторанти
  • Организиране на съвместни академични събития, конференции и школи
  • Организиране на публични лекции
  • Други съвместни дейности от интерес и за двете страни