Янев, Георги

Разклоняващи се процеси: гранични теореми, двуполови процеси, имиграция, емиграция, статистика; характеризации на вероятностни разпределения с помоща на поредни статистики и рекорди; приложна статистика.

2023-03-26T14:19:36+03:00сряда, 23 май 2018|

Стоянов, Йордан

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

2018-09-17T20:26:07+03:00четвъртък, 26 април 2018|
Go to Top