Троянски, Станимир

Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

2018-09-17T20:29:09+03:00петък, 27 април 2018|

Стоянов, Йордан

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

2018-09-17T20:26:07+03:00четвъртък, 26 април 2018|
Go to Top