Троянски, Станимир

Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

2022-11-16T15:49:47+02:00петък, 27 април 2018|

Терзиян, Степан

Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.

2022-09-11T23:00:15+03:00четвъртък, 26 април 2018|

Стоянов, Йордан

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

2018-09-17T20:26:07+03:00четвъртък, 26 април 2018|
Go to Top