Програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, която се организира в над 117 страни по цял свят, се провежда за тринадесета поредна година в България. Това е пионерска програма, която има за цел да промотира жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. Всяка година програмата „За жените в науката“ отличава високи научни постижения в областта на естествените науки и насърчава таланти от целия свят.

Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 март 2023 г. Както и досега, и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро всяка. Стипендиите са предназначени да предоставят практическа помощ на победителите за предприемане на изследователска дейност в избраните от тях области.

Основните критерии, на които трябва да отговарят дамите учени, за да кандидатстват по стипендиантската програма за 2023 г., е да бъдат на възраст до 35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска степен и да се занимават с изследвания в сферата на природните науки. Подробна информация за програмата, включително и формуляр за кандидатстване, са достъпни на www.zajenitevnaukata.bg.

Повече от 3900 жени в над 110 държави са били наградени досега в рамките на инициативата. В България конкурсът се провежда за първи път през 2010 г. в партньорство между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L’Oreal България, а до момента лауреати на наградата са станали 33 българки.

Институтът по математика и информатика с право се гордее със своите двама лауреати на престижното отличие. През 2018 година д-р Мира Бивас от секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика” спечели наградата с проекта си „Тангенциална трансверзалност във вариационния анализ“, чиято цел е изследване на понятието трансверзалност в контекста на вариационния анализ.

През 2019 година престижната награда бе присъдена на д-р Мария Джумалиева-Стоева, която бе постдокторант в секция Математически основи на информатиката в ИМИ по националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Темата, с която д-р Джумалиева-Стоева спечели журито, бе „Граници за обем и класификация на нелинейни кодове“ в направление Теория на кодирането.

Международната програма, като част от програмата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО, е създадена през 2000 г., за да определи и награди петнадесет заслужили, всеотдайни и талантливи млади жени от цял свят, притежатели на докторска степен, активни в сферата на природните науки. Програмата се провежда на международно ниво, с цел да се гарантира балансирано географско участие – максимум по три млади жени от всеки от петте геокултурни региона в света всяка година получават стипендии. Международните отличия се присъждат, за да помогнат на обещаващи жени учени да заемат изследователски позиции в други страни, да предприемат изследователски проекти извън техните родни страни в някои от най-престижните лаборатории в света. Те насърчават международното научно сътрудничество и развитието на междукултурни мрежи.

Благодарение на програмата „За жените в науката“ стипендиантите стават част от голямата международна научна общност на програмата „За жените в науката“. Всяка година една от стипендиантките печели и възможност да се бори за едно от 15-те международни отличия на L’Oreal и ЮНЕСКО по програмата International Rising Talents. 15-те победителки са селектирани измежду най-добрите стипендиантки в националните и регионалните издания на „За жените в науката“ от съответната година. Талантливите носителки на международната стипендия в размер на 15 000 долара получават възможност да се включат в глобална седмица на науката във Франция с участието на доказани имена в сферата на науката, благодарение на което научните им проекти стават по-забележими за международната научна общност.

От основаването си преди 23 години до днес „За жените в науката“ е отличила над 3900 жени учени в повече от 110 държави. Днес глобалната програма се състои от Глобални награди „За жените в науката“, Международни стипендии и Национални и регионални стипендии.