Зарежда Събития

Мини-конференцията

Recent Developments in Stochastic Processes 

ще се проведе между 27.03.2023 и 29.03.2023 в Големия Салон на БАН.

Съорганизатори са Института по математика и информатика и Факултета по математика и информатика.

Поканени са изследователи от различни области на вероятностите като е поставен фокус върху стохастичните процеси.

Има възможност за подаване на заглавие и резюме за contributed talk (срокът за приемане ще бъде удължен).

Студенти, докторанти, членове на Българското статистическо дружество участват без такса правоучастие.

Сайта на конференцията: https://icms.bg/recent-developments-in-stochastic-processes/

За повече информация: rdsp2023@icms.bg.

Go to Top