Зарежда Събития
Във вторник, 31.01.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои съвместна сбирка на семинарите на
МЦМН и секция МОИ.
Доклад на тема:

Върху оптимално пакетиране на кълба на Минковски и приложения

ще изнесе проф. Николай Глазунов (ИМИ-БАН, Институт по Кибернетика, Киев).
Abstract: We investigate lattice packings of Minkowski balls and domains. By results of the proof of Minkowski conjecture about the critical determinant we divide the balls and domains on 3 classes: Minkowski, Davis and Chebyshev-Cohn. The optimal lattice packings of the balls and domains are obtained. The minimum areas of hexagons inscribed in the balls and domains and circumscribed around them are given. These results lead to algebro-geometric structures in the framework of Pontrjagin duality theory.
Go to Top