Зарежда Събития

На 25 април 2023 г., от 14:00 часа, в зала 278 на ИМИ и онлайн на адрес https://meet.jit.si/IMI-SofTIS

ще се проведе поредната сбирка на семинара на секция СофТИС.

Доклад на тема

Дигитализация и дигитален достъп до културни ценности в българския музеен контекст

ще изнесе Весела Георгиева.

Поканват се всички заинтересовани,

Go to Top