Зарежда Събития

На 21 февруари 2023 г., от 14:00 часа, в зала 278 на ИМИ и онлайн на адрес https://meet.jit.si/IMI-SofTIS

ще се проведе поредната лекция на семинара на секция СофТИС.

Доклад на тема

Алгебричните средства на евклидовата геометрия – практическа гледна точка

ще изнесе доц. Бойко Банчев.

Поканват се всички заинтересовани,

Go to Top