Зарежда Събития

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция

“Математическо моделиране и числен анализ”

ще се състои на 10.02.2020 г. от 14:00 часа в зала 403 на Института по математика и информатика.

 Доклад на тема

Разработка на ефективни методи за решаване на системи линейни алгебрични уравнения, чиито матрици имат лентова структура

 ще изнесе Милена Венева.

Go to Top