Зарежда Събития

Поредната сбирка на СЕМИНАРА на секция

“Математическо моделиране и числен анализ”

ще се състои на 02.11.2017 г., четвъртък, от 11:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика.

Доклад на тема

A black-box algorithm for fast matrix assembly in isogeometric analysis

 ще изнесе Clemens Hofreither, Institute of Computational Mathematics, Johannes Kepler University, Linz, Austria.

Go to Top