Зарежда Събития

На 14.06.2018 г. от 15.00 часа в аудитория “Джон Атанасов” на Великотърновския университет ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция “Математически основи на информатиката” и Факултет “Математика и информатика” –  ВТУ.

Ще бъдат изнесени два доклада на следните теми:

Паралелна реализация на алгоритми, отнасящи се до изоморфизъм на комбинаторни структури

и

Възможности на системите за компютърна математика за реализация на криптоалгоритми,

съответно от Мария Пашинска , ВТУ, и Борислав Анчев, ВТУ.

 

Поканват се всички желаещи.

Go to Top