Зарежда Събития

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ – БАН,

Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която

Светлана Топалова,
ИМИ-БАН,

ще изнесе доклад на тема:

Паралелна реализация на търсене с връщане. 

Семинарът ще се проведе на 23 октомври 2019 г. от 14:30 часа в ИМИ – Велико Търново.

Go to Top