Зарежда Събития

Дата: 05.12.2023 г., 14:00 ч.

Място: Зала 403, ИМИ – БАН

Докладчик: Богдан Станков, ИМИ – БАН

Доклад: Recent developments in the study of Følner functions

Допълнителна информация: https://icms.bg/recent-developments-in-the-study-of-folner-functions-talk-by-bogdan-stankov/

Go to Top