Зарежда Събития

На 26 май 2023 г. (петък), от 14:00 часа, в зала 278 на ИМИ

ще се проведе семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”.

Доклад на тема

Оптимална алгоритмична търговия с помощта на изкуствения интелект

ще изнесе гл.ас. д-р Слави Георгиев.

Възможен е и online достъп на следния link:
https://us02web.zoom.us/j/82880857934?pwd=cHZKUXpNb3djSlNXSzNjbWJRVUxSUT09

Meeting ID: 828 8085 7934
Passcode: 350555

Резюме. Настоящото изследване се занимава с вълнуващо проучване на възможностите и потенциала на ChatGPT-4, усъвършенстван езиков модел, за подобряване на алгоритмичните стратегии за търговия с криптовалути. По-конкретно, фокусът е върху приложението на автоматизирани ботове в тази област. Като отчитат динамичния характер на пазара на криптовалути, авторите се стремят да използват уникалните характеристики на ChatGPT-4, за да разработят усъвършенстван бот за търговия, който може ефективно да се ориентира в този сложен пейзаж.

Първата решаваща стъп семика в това проучване включва цялостно разбиране на настоящата структура на пазара на криптовалути. Анализирайки различни фактори като ликвидност, волатилност и дълбочина на пазара, изследователите получават ценна информация за нюансите и тънкостите на този постоянно развиващ се пазар. Тези прозрения полагат основите за разработване на стабилна стратегия за търговия.

В допълнение към анализа на пазарната структура, прилагането на подходящи техники за управление на риска е ключов аспект на това изследване. Като се имат предвид присъщите за криптовалутите волатилност и несигурност, ефективното управление на риска е от съществено значение за запазване на ефективността на бота за търговия и осигуряване на неговата дълготрайност. Авторите изследват различни подходи за управление на риска, като диверсификация на портфейла, стоп-лос поръчки и оразмеряване на позициите, с цел намаляване на потенциалните загуби и повишаване на общата възвръщаемост, коригирана спрямо риска.

За да потвърдят ефективността на предложения търговски бот, основан на ChatGPT-4, използват се точни симулации и бектестинг, използвайки тикови данни. Чрез използване на исторически пазарни данни и прилагане на стратегията за търговия, разработена с ChatGPT-4, ефективността на бота за търговия се оценява задълбочено при реалистични пазарни условия. Този процес помага да се оцени способността на бота да се адаптира към различни пазарни сценарии, да улавя печеливши възможности за търговия и да поддържа постоянна производителност във времето.

Като използва усъвършенстваните възможности за обработка на естествен език на ChatGPT-4, това проучване открива нови начини за подобряване на алгоритмичната търговия на пазара на криптовалути. Интегрирането на разбирането на езика и сложните алгоритми за търговия потенциално може да предостави на търговците мощен инструмент за вземане на информирани решения и изпълнение на сделки по по-ефективен и печеливш начин. В крайна сметка, резултатите от това изследване допринасят за развитието на техниките за алгоритмична търговия в сферата на криптовалутите, като предлагат нови възможности за участниците на пазара.

Поканват се всички заинтересовани.

Go to Top