Зарежда Събития

На 7 юни 2022 г., вторник, от 14 часа, в зала 278 на Института по математика и информатика – БАН

ще се проведе семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”, с гост-лектор  доц. д-р Румен Димитров, който ще изнесе лекция на тема:

Приложение на NGS технологията за анализ на взаимодийствието патоген – гостоприемник

Презентацията е в рамките на проект КП-06-31/19 към фонд научни изследвания на тема: „Проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на C. glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция“. Ръководител на проекта е доц. д-р Дилнора Гулямова от Институт по микробиология към БАН.

АнотацияC. glabrata е опортюнистичен гъбичен патоген. Неговите клинични изолати показват огромна геномна пластичност. Това дава възможност на C. glabrata да се адаптира към различни ниши-на гостоприемника чрез промяна на броя и размера на хромозомите и чрез пренареждане на неговия геном.

На първия етап от проекта КП-06-31/19 една от основните задачи е секвенирането и анотацията на щам на C. glabrata изолиран от екологична ниша. Целта е да се проследят еволюцианните механизми на адаптация при преход на патогена от екологичната ниша в човещката популация. Ще бъдат разгледани следните подходи за решаване на тази задача:

1. Формулиране на биологичната задача на популационно и молекулярно ниво.

2. Подходи за информационно моделиране на взаимодействието на патоген-гостоприемник.

3. Алгоритми за определяне на геномната структура. Приложение – структурна анотация на екологичен щам на C. glabrata.

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85972001814?pwd=MjEzd1loekRoOFV0empGQklvU0xTZz09

Meeting ID: 859 7200 1814
Passcode: 696096

 

 

Go to Top