Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.
На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”,
на 13.12.2018 г., четвъртък, от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ,
доклад на тема:
Необходими са ново обяснение и математическо описание на водния  вълнов процес”
ще изнесе: проф. Генчо Стайнов, от Институт по Роботика на БАН
РезюмеВ доклада се разглеждат някои причини за голямата разлика между теоретичната и извлечената енергия от морските вълни, една от които е неточното математическо описание на свойствата на водата. Въз основа на хипотезата за монохроматичността на вълните като преносители на порции енергия, и образуването на вълновите групи, е анализирана вълната като колебателна система с възвръщащи сили стремящи се да върнат всяка от водните частици в неутрално положение. Показано е, че приемането на морската вълна за симетричен осцилатор и оттук получаването на общата енергия на вълната, чрез събиране на кинетичната и потенциалната енергия на частицата при движението й по окръжност не е достатъчно коректно и е източник на грешка при определяне на вълновата енергия. Защото възможните осцилации по z на водните частици са силно ахармонични, под действие на несиметрична възвръщаща сила, а по х осцилация липсва. Събиране на тези енергии е коректно само за осцилатори, в случая двумерни. Грешката причинена от началните условия е оценена въз основата на израз за кинетичната енергия на вълни на Герстнер, във функция от фазовата скорост, показващ, че енергията на една вълна зависи от квадрата на височината, и от квадрата на фазовата (ъгловата) скорост. Този израз позволява въз основа на измерване на височината и фазовата скорост на вълната да се получи реалната кинетична вълнова енергия и да се избегне грешката от включването на формулата за дисперсното отношение. Показан е пример с вълна с период T=8s, общата енергия на която съществуващата теория завишава над 4 пъти. Тъй като класическата теория не дава верни стойности за вълновата енергия, трябва да се търси ново обяснение и ново математическо описание на вълновия процес.
Поканени са всички интересуващи се.