Зарежда Събития

Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 15.11.2021 г. от 14:30 ч. присъствено в зала 278 и дистанционно по връзката https://meet.jit.si/DidMod.

Доклад на тема

Задачите по математическа лингвистика в контекста на НВО Х клас

ще изнесат
проф. Борислав Лазаров и ас. Веселин Златилов.

Go to Top