Зарежда Събития

Семинар “Дигитална култура” на секция Математическа лингвистика

Дата: 15.11.2017

Лектор: Десислава Панева-Маринова, Институт по математика и информатика, БАН

Тема: Алгоритмизация на някои сценарии за образователни игри

Място: Институт по математика и информатика, БАН, ул., Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 278

Час: 13:00

Go to Top