Зарежда Събития
Следващото заседание на семинара ще се проведе
на 18 май 2018 г. (петък) от 13:00 часа
в зала 578 на ИМИ – БАН.
Доклад на тема

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ КРАЙНО ПОЛЕ С ФИКСИРАНИ СЛЕДА И КО-СЛЕДА

ще изнесе
Любомир БОРИСОВ. 
Резюме. Задачата, която разглеждаме, е да намерим явни формули за броя на елементите с фиксирани следа и ко-следа от произволно крайно поле чрез неговата характеристика р и степен на разширение m. Тя се свежда до намиране на решението на  линейна система от p-1 уравнения с матрица от коефициенти циркуланта, чийто първи ред се състои от сумите на Клостерман над простото поле GF(p) наредени в определен ред.
В доклада показваме как може да пресметнем детерминанта на тази матрица и в частност по този начин да докажем, че въпросната система има единствено решение. Той е продължение на доклад, изнесен на Националния семинар по Теория на кодирането, проведен през миналата 2017 год.
Поканват се всички желаещи.
От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН

 

Go to Top