Зарежда Събития

На 7 април 2023 г. (вторник) от 14 ч. в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на дисертацията на

Бисер Цветков,

на тема

Блокчейн технологии и приложението им

за получаване на образователна и научня степен “доктор”.

Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ. Поканват се всички желаещи.

Резюме:
Целта на дисертационния труд е да предложи решение за често срещани предизвикателства, свързани с внедряване и поддържане на бизнес софтуерни системи в реална експлоатационна среда. Предизвикателства, които водят до забавяне на реализацията на информационно технологични проекти и до допълнителното им оскъпяване.

Решението е реализирано посредством блокчейн базирана архитектура, която удовлетворява изискванията на съвременния софтуер за доставка и внедряване на бизнес софтуерни системи. То обхваща етапите от жизнения цикъл на разработка на системите (SDLC), като специално  внимание е обърнато на фазата, свързана с внедряването на софтуера при крайните клиенти, както и последващи актуализации на версиите на софтуера. Важността на този процес изисква той да става по надежден начин, с минимално прекъсване на бизнес процесите и пълна проследимост на отговорностите на всеки един участник. В архитектурата на блокчейн базираната SDLC система е предвидено, чрез умни договори да се автоматизират стъпки, свързани с конкретни отговорности и ключови показатели за ефективност (KPI), така че своевременно да се уведомят засегнатите страни.

Go to Top