Зарежда Събития

Годишната отчетна сесия на секция

„Изследване на операците, вероятности и статистика“

ще се проведе на 20.12.2022 г. (вторник) от 10:00 ч.

в зала 503 на ИМИ-БАН.

ПРОГРАМА

Go to Top