Зарежда Събития

Отчетната научна сесия на секция „Математическа лингвистика” при ИМИ-БАН

ще се проведе на 18 декември (вторник) 2018

от 13:00 часа в зала 278 на ИМИ – БАН съгласно приложената програма.

ПРОГРАМА

Go to Top