Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 10 юли 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ.
Доклад на тема:

Конволюционен метод в операционното смятане

ще изнесе чл.-кор. Иван Христов Димовски.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Публична „ретрозащита“ на дисертационен труд за „присъждане“ на научна степен доктор на математическите науки на чл.-кор. Иван Христов Димовски по повод неговата 85-годишнина.

 

Go to Top