Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 05 юни 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ.
Доклад на тема:

Геодезичен поток, спектър на оператор на Лаплас и квантуване

ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. В съвместен проект с Д. Грънчаров ние обобщаваме наблюдението на И. Младенов и В. Цанов за връзката чрез квантуване на спектъра на Лаплас и енергиите на геодезичния поток върху сфера за всяко Риманово симетрично пространство от ранг 1. В доклада ще бъдат засегнати и връзките с други области, като например туисторната теория, както и възможните обобщения за произволни симетрични пространства.

Go to Top