Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ ще се проведе на 27 октомври 2020 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ.

Доклад на тема:

Характеризиране на повърхнини с инварианти

ще изнесе Огнян Касабов.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Ще дискутираме проблема за характеризиране на повърхнини с техни инварианти. За минимални повърхнини проблемът беше решен с трудове на Ганчев. Освен това Ганчев и Михова разгледаха въпроса и в някои по-общи случаи. Ние предлагаме решение в общия случай, давайки характеризация на повърхнина с две инварианти, подчинени на едно частно диференциално уравнение.

Go to Top