Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ ще се проведе на 16 юни 2020 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ.

Доклад на тема:

Функции холоморфни над алгебри и хомологична огледална симетрия

ще изнесе Марин Генов.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Разглеждаме обобщение на комплексния анализ на една променлива към крайно-мерни асоциативни комутативни алгебри с цел конструкция на аналитични криви над такива алгебри и техни приложения в тематиката на хомологичната огледална симетрия.

Докладът е за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.

Go to Top