Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 17 декември 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ.
Доклад на тема:

Алгебрична теория за непрекъснатост на мероморфни функции

ще изнесе Антони Рангачев, University of Chicago, USA, ИМИ-БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. За всяко редуцирано комплексно аналитично многообразие с особености X и рационално число α между 0 и 1 ще покажем, че множеството от мероморфни функции, които са Хьолдерово непрекъснати с експонента α, сформират кохерентен сноп, намиращ се между структурния сноп на X и неговата нормализация. Всъщност, краен брой α са от значение. За експонента α = 1 този резултат преоткрива Липшицовата наситеност, разглеждана от Фам-Тесие и Зариски. Доказателството използва теоремата на Риман за мероморфно продължение на локално ограничени функции, която позволява да се направи връзка между неравенства и интегрална зависимост, рационални степени на идеали и нормируване на Рийс.

 

Go to Top