Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 22 юни 2021 г. от 11:30 ч. чрез ZOOM.
Доклад на тема:

Обобщени ротационни повърхнини в 4-мерни псевдо-Евклидови пространства

ще изнесе Виктория Бенчева.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Ротационните повърхнини са богат източник на примери както в Евклидови така и в псевдо-Евклидови пространства. В доклада разглеждаме т. нар. обобщени ротационни повърхнини от елиптичен и хиперболичен тип в 4-мерно пространство на Минковски и в 4-мерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика, които са аналог на дефинираните от C. Moore обобщени ротационни повърхнини в Евклидовото пространство R^4. Oписваме аналитично някои техни подкласове: минимални, плоски, с плоска нормална свързаност, с паралелен нормиран вектор на средната кривина.

Topic: Общ семинар на секция “Анализ, геометрия и топология”
Time: Jun 22, 2021 11:30 Sofia
https://us02web.zoom.us/j/82628755915?pwd=bDdEMzFHdU5MeWUvd2NFWDNMUFhlQT09

Meeting ID: 826 2875 5915
Passcode: 728847

Go to Top