Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе
на 13 юни 2023 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН.
Доклад на тема:

Функции холоморфни над крайно-мерни комплексни комутативни алгебри

ще изнесе Марин Генов, Институт по математика и информатика – БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Всеки морфизъм φ: A → B в категорията на крайно-мерните комплексни комутативни асоциативни унитални (Банахови) алгебри поражда структурен сноп от функции на една A-променлива и със стойности в B, чийто диференциал е съвместим с A-модулната структура на B. Оказва се, че макар и това да са изображения на няколко комплексни променливи, те притежават и много свойства на функциите на една комплексна променлива. Същевременно това дава възможност за изграждането на относителен комплексен анализ и относителна (на ниво скалари и в смисъла на Гротендик) комплексно-аналитична геометрия. В доклада ще разгледаме някои основни аспекти и въпроси на локалната аналитична теория.

 

Go to Top