Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе
на 18 април 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН.
Доклад на тема:

Въведение в спектрална теория на графите 2

ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика – БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Втората лекция включва още някои основни понятия, като матрица на инцидентност и дуален граф. Графичното представяне на граф и разделяне на кластери ще бъдат обсъдени също. Докато в първата лекция целта беше мотивацията, в тази лекция ще наблегнем на теореми и примери.

 

Go to Top