Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе
на 4 април 2023 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ – БАН.
Доклад на тема:

Въведение в спектрална теория на графите

ще изнесе Петър Петров, Институт по математика и информатика – БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Резюме. Това е първата лекция от цикъл от 2-3 лекции по алгебрична теория на графите. Тя ще е достъпна за слушатели с минимални знания по линейна алгебра, в това число за специалисти по информатика или биостатистика, както  и за студенти.  Примери ще демонстрират всяко понятие. Всичко необходимо от теория на графите ще бъде дадено. Упорът е главно върху приложения. Ще бъде разгледан Лапласиана на граф и някои негови свойства, а също за какво може да се използва и как може да се пресмята.

 

Go to Top