Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 27 януари 2021 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom на адрес https://us02web.zoom.us/j/82089415188?pwd=d1JwU0hvdEtHSldYSHBGZ0FPRVpadz09.

Доклад на тема:

Методология за оценяване на продължителността на епидемията от Ковид-19 в отделна държава, базирана на новoсъздадените модели ATVBG-SEIR

ще изнесат проф. Огнян Кунчев и ас. Георги Симеонов, ИМИ – БАН.

РЕЗЮМЕ

Поканват се всички интересуващи се.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Go to Top