Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 24 юни 2020 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 8.

Доклад на тема:

140 години от рождението на акад. Кирил Попов (1880 – 1966)

ще изнесе акад. Петър Попиванов, ИМИ – БАН.

Поканват се всички интересуващи се.

Семинарът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки за безопасност (1/3 запълване на залата, маски, дезинфектанти и др.).

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Go to Top