Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 4 септември 2019 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Доклад на тема:

The Squeezing Function

ще изнесе Prof. John Erik Fornæss, Norwegian Academy of Science and Letters, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim..

Поканват се всички интересуващи се.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Резюме. In complex analysis the most important domain is the unit disc. In fact all domains (at least simply connected and bounded) are biholomorphic, i.e. analytically equivalent, to the disc.
In higher dimension, the natural analogue is the unit ball. But in higher dimension, the general domain is not biholomorphic to the ball. A basic question is then how well a general domain can be approximated by the ball. If we have a ball 𝔹𝑟 of radius 𝑟<1 contained in the unit ball 𝔹1, then a domain 𝑈 with 𝔹𝑟 contained in 𝑈 contained in 𝔹1 is said to be squeezed between the two balls. The larger we can choose 𝑟 the closer the domain 𝑈 is to the ball.

Go to Top