Зарежда Събития
Във вторник, 06.06.2023 г., от 15:00 часа в зала 403 ще състои поредната сбирка на колоквиума на
Международния център за математически науки.
Доклад на тема:

Arc spaces and partition identities

ще изнесе Hussein Mourtada (Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche).
Go to Top