Зарежда Събития

Ден на отворените врати
Институт по математика и информатика

28 октомври 2019 г.

 ПРОГРАМА

 

10:00 – 12:00 часа: Онлайн образователна игра „Траките“.
Заседателна зала на ИМИ, етаж 2 (256)
Презентатор: доц. д-р Десислава Панева-Маринова

10:30 – 11:15 часа Математически пърформанс „Златното сечение“ (Национална програма ИКТ в НОС, 2.1.1 Създаване на общодостъпни образователни ресурси ).
Академична класна стая на ИМИ, етаж 0
Презентатор: проф. д-р Тони Чехларова

11:15 – 12:00 часа: Демонстрации на динамични аплети за изучаване на пирамиди (програма „Образование с наука“)  и на ресурси „Оптимални конични съдове“ (Национална програма ИКТ в НОС, 2.3.2. Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание.
Академична класна стая на ИМИ, етаж 0
Презентатор: проф. д-р Тони Чехларова

12:00 – 14:00 часа: „Математиката – забавна и интересна“ – видеоетюди в платформата VivaCognita.
Заседателна зала на ИМИ, етаж 2 (256)
Презентатори: ас. Невена Събева, ас. д-р Тодор Брънзов

12:00 – 13:00 часа: Дейности на Ученическия институт по математика и информатика за развиване на уменията на учениците
Заседателна зала на СМБ, етаж 2 (264)
Презентатори: проф. дмн Емил Колев, ас. Албена Василева

10:00 – 16:00 часа
Библиотеката на ИМИ и Музей „Математиката и информатиката в България“ (етаж 3)
са отворени за всички гости на Института.

Go to Top