Зарежда Събития

В С Т Ъ П И Т Е Л Н А   Л Е К Ц И Я

на тема

„Апроксимиране в единичния кръг чрез Радонови проекции”

ще изнесе

доцент Ирина Георгиева,

Секция „Математическо моделиране и числен анализ”

Институт по математика и информатика – БАН

18.04.2018 г., сряда,

зала 278 на Института по математика и информатика от 14:00 часа

Go to Top