Зарежда Събития

На 22 януари 2024 г. (понеделник) от 13:00 ч. в зала 478 на ИМИ-БАН

доц. Стою Баров ще изнесе встъпителна академична лекция на тема:

Върху затворени множества с изпъкнали проекции в  сепарабелни Хилбертови пространства

Абстракт:  Дискутират се затворени множества в \(R^n\) и в Хилбертово пространство \(l^2\), които имат изпъкнали проекции върху всички хиперравнини. Наред с други теореми, показваме че ако \(C\) е затворено и неизпъкнало подмножество на \(l^2\), такова че затворените обвивки на проекциите върху всички хиперравнини са изпъкнали и съществени, то тогава \(C\) съдържа затворено топологично копие на \(l^2\).

Go to Top