Възможни постдокторантски позиции в областта на теория на кодирането

Секция „Математически основи на информатиката“ (МОИ) на ИМИ-БАН приема заявки за интерес от потенциални постдокторанти, като предлага да приеме високо мотивирани математици и информатици, желаещи да кандидатстват за индивидуален грант по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“  или по националната научна програма „Петър Берон“. Основните дейности на секция МОИ са изследвания, развойна дейност и обучение в сферите на теорията на кодирането, комбинаториката, компютърната алгебра и теоретичната информатика. Секцията подкрепя дейностите си с проектно финансиране от европейски и национални финансови механизми. Изпълнител е на множество проекти по ФНИ и различни европейски оперативни и рамкови програми, вкл. COST дейности. Секцията има разнообразна, динамична и инклузивна работна атмосфера, лишена от дискриминация и фокусирана върху теоретична и приложна наука. МОИ е провеждала научни изследвания в различни области, [...]

ИМИ обявява свободно място за постдокторант в областта на комплексната геометрия

Позицията е част от сътрудничеството между създадения Международен център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA).

2021-04-05T11:29:56+00:00понеделник, 5 април 2021|Категории: Новини|Етикети: , , |

ИМИ обявява свободно място за постдокторант

Институтът по математика и информатика при БАН обявява свободно място за постдокторант за 6 месеца (с възможност за продължение в рамките на две години). Позицията е част от сътрудничеството между създадения Международен център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН, https://icms.bg/  и Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami (IMSA), https://www.imsa.miami.edu/. Одобреният кандидат ще работи 6 месеца в България и 6 месеца в САЩ под ръководството на проф. Людмил Кацарков. Повече информация може да намерите на: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/616354

2021-04-01T11:50:56+00:00петък, 26 март 2021|Категории: Новини|Етикети: , |

Новото ръководство на ИМИ встъпи в длъжност

Днес, 19 март 2021 год., на свое заседание Научният съвет на ИМИ избра нови заместник-директори и нов научен секретар на института за следващия мандат на управление. Техните номинации бяха предложени на НС от новоизбрания директор на ИМИ – проф. дмн Петър Бойваленков.

2021-03-23T13:30:50+00:00петък, 19 март 2021|Категории: Новини|Етикети: |

Норвежката академия на науките обяви лауреатите на Абеловата награда за 2021 година

Наградата Абел е учредена от правителството на Норвегия през 2002 г., за да бъде отбелязана 200-годишнината от рождението на един от най-великите математици – норвежеца Нилс Хенрик Абел (1802-1829). Въз основа на откритие на френския математик Огюстен Луи Коши, Абел развива теорията за сходимост на степенните редове и първи изследва напълно сходимостта на биноминалния ред. Абел поставя също основите на теорията на интегралните уравнения.

2021-03-26T12:02:43+00:00четвъртък, 18 март 2021|Категории: Новини|Етикети: |

“Наука за бизнес” се завръща в онлайн формат в иновативна платформа

„Наука за бизнес“ е инициатива на Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). През 2020 година събитието бе отложено поради пандемията от COVID-19, а сега се завръща изцяло онлайн.

2021-03-17T14:45:13+00:00сряда, 17 март 2021|Категории: Новини|Етикети: |

Конкурс за прием на докторанти

За Института по математика и информатика на БАН е обявена една задочна докторантура в Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика. Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2021 година.

2021-03-15T10:42:50+00:00неделя, 14 март 2021|Категории: Новини|Етикети: , |

На 14 март отбелязваме Международния ден на математиката

Преди две години Международният математически съюз (International Mathematical Union (IMU) предложи на ЮНЕСКО 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. На своята 40. Генерална конференция през ноември 2019 година ЮНЕСКО подкрепи предложението на IMU. Всяка година на тази дата всички страни ще бъдат призовавани да участват в честванията като организират различни събития за ученици, студенти, музеи, библиотеки и за широката общественост.

2021-03-12T13:32:46+00:00петък, 12 март 2021|Категории: Новини|Етикети: |

Тъжна вест

Георги Райков е известен по света учен, работещ главно в областта на математическата физика. Има около 100 научни публикации, голяма част от които са в първокласни международни списания. С кончината му България губи един от своите ярки учени.

2021-03-12T13:33:54+00:00сряда, 10 март 2021|Категории: Новини|Етикети: |

Управителният съвет на БАН избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика

На свое заседание на 25 февруари 2021 год. Управителният съвет на Българската академия на науките избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика. Мандатът на новия директор е четири години.

2021-02-26T12:51:44+00:00петък, 26 февруари 2021|Категории: Новини|Етикети: , , |
Go to Top