Зарежда Събития
На 24.10.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов
на тема:

ЕГОРОВ И ТЕОРИЯТА НА ПСЕВДО-ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

In Memoriam

Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”
Go to Top