Зарежда Събития
На 06.06.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик
академик Петър Попиванов
на тема:
 

НЯКОЛКО НОВИ РЕЗУЛТАТА ЗА ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

Резюме. Включени са нелокални задачи за оператора на Щурм-Лиувил, обобщен принцип за максимума за уравнението на Монж-Ампер със знакопроменлива дясна част.

Секция “Диференциални уравнения и
математическа физика”
Go to Top