Зарежда Събития
На 25.04.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик
доц. Богдана Георгиева
на тема:

 ОБОБЩЕНИЯТ ВАРИАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА ХЕРГЛОТЦ И НЕГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКАТА ФИЗИКА

Секция “Диференциални уравнения и
математическа физика”
Go to Top