Зарежда Събития
На 21.11.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с докладчик академик Петър Попиванов
на тема:

СУБРИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ ЗА СУБЕЛИПТИЧНИ ОПЕРАТОРИ ОТ ВТОРИ РЕД

Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”
Go to Top