Зарежда Събития
На 21.03.2018 г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на семинара по Диференциални уравнения с
докладчик проф. Стойчо Язаджиев на тема:

ТЕОРЕМА ЗА ПОЛОЖИТЕЛНОСТ НА ГРАВИТАЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕОРЕМАТА ЗА ЕДИНСТВЕНОСТ НА СТАТИЧНИТЕ ЧЕРНИ ДУПКИ

Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”
Go to Top