Зарежда Събития

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 15.11.2017 г. от 14:00 ч. в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик проф. дфн Стойчо Язаджиев на тема:

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ

Резюме. На този семинар проф. Язаджиев ще направи кратко въведение в общата теория на относителността и някои нейни приложения. Специално внимание ще бъде отделено на гравитационните вълни и тяхната роля за фундаменталната физика.
Секция “Диференциални уравнения и математическа физика”

Go to Top