На 12 октомври 2023 г. от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. “15-ти ноември” № 1) ще се проведе Тържествено събрание по повод 154 години от създаването на Българската академия на науките . Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще произнесе празнично слово. Проф. Петър Стоянович от Института за исторически изследвания ще изнесе академично слово, посветено на съвременния патриотизъм на българите.  На тържественото събрание ще бъдат връчени Наградите на БАН за журналисти за 2022 г.

В Централното фоайе на Българската академия на науките гостите на събитието могат да разгледат изложба с първи изображения, направени с новия 1,5-м телескоп на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Чрез десетки снимки и видеа експозицията разкрива и отделните етапи в изграждането на най-новата придобивка на учените от Института по астрономия с НАО – от построяването на съоръжението през изминалите две години до пускането му в експлоатация на 1 юли 2023 г.

Тържественото събрание ще се излъчва на живо в YouTube канала на Академията.

Българската академия на науките е правоприемник на Българското книжовно дружество, учредено на 12 октомври 1869 г. в румънския град Браила.  Председател на дружеството е университетският учен историк Марин Дринов, а деловодител е един от основателите му – Васил Д. Стоянов. След Освобождението на България БКД пренася дейността си в София и се налага като авторитетен научен център с богата обществено-културна и политическа дейност.  През 1911 г. се преименува в Българска академия на науките и е приет първият закон за нея.