Един от най-забележителните ни възрожденски деятели – Нестор Марков – ще бъде почетен с юбилейна изложба и научна сесия, организирани по повод 180-ата годишнина от неговото рождение.

На 24 ноември т.г. (четвъртък) в Института по български език ще се проведе юбилейна научна сесия под надслов „Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието“, а от 21 до 25 ноември в Централното фоайе в сградата на Българската академия на науките ще бъде разположена и изложбата, посветена на забележителната годишнина. Сесията е организирана от Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Института по математика и информатика, Съюза на математиците в България и Българското лексикографско дружество.

Наред с останалите си заслуги за развитието на българското образование във времето непосредствено преди и след Освобождението, Нестор Марков работи и като учител, като преподава математика, турски и френски език. През 1869 година издава първия сборник със задачи по математика в България – „Събрание аритметически задатъци“, а през 1871 г. и първия сборник със задачи по математика и физика за гимназиалния курс – „Геометрия, праволинейна тригонометрия и статика“ на Ж. Оливие. Сборникът е издаден и допълнен от Нестор Марков и за времето си няма аналог. Издава множество учебници, някои от които за първи път се появяват на български език.

Изключително интересната изложба, която вече бе разполагана в библиотеката на Института по математика и информатика на БАН, съдържа екземпляри и първи издания на речници и учебници, дело на будителя Нестор Марков. Експонатите са събирани с години от наследниците на възрожденеца и от изследователи на делото му. Входът е свободен за всички  интересуващи се.

Програма на Юбилейната сесия можете да прочетете тук.