На 11 май Православната църква почита светите братя Кирил и Методий. Празникът е отбелязан за първи път през 1851 г. в Пловдив по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище. Православната църква почита братята Кирил и Методий и като едни от Светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

11 май е и празник на библиотекаря, който се отбелязва официално у нас от 2006 година. В националната, научните, обществените, училищни, университетски и специализирани библиотеки в България работят над 7000 специалисти.

Институтът по математика и информатика поддържа и помещава най-голямата българска специализирана библиотека в областта на математическите и компютърните науки. За година на нейното създаване се счита 1953 година. Библиотеката е разположена в сградата на Института по математика и информатика при БАН от 1972 година.

Институтът по математика и информатика поздравява всички библиотекари – носители и пазители на духовното и научно познание на човечеството, с техния професионален празник!

Освен професионален празник на библиотекарите 11 май е и патронен празник на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, която е най-старият културен институт на следосвобожденска България и най-голямата обществена библиотека в страната.