От 6 до 14 юли 2022 г. виртуално се провежда Международният конгрес на математиците (ICM). Това е най-големият конгрес в математическата общност, който се организира веднъж на всеки четири години под егидата на Международния математически съюз (IMU). Тази година бе планирано конгресът да се проведе в Санкт Петербург, но поради започването на войната срещу Украйна събитието се провежда виртуално, а откриването и заседанието на Генералната асамблея на IMU се състояха в Хелзинки, Финландия.

Традиционно, по време на церемонията по откриването на първия ден на конгреса се връчват Фийлдсовите медали (Fields Medal), най-престижната награда в математиката. Фийлдсовият медал е наречен така на името на канадския математик Джон Фийлдс (1863 – 1932) и се връчва на математици до 40-годишна възраст за особени постижения в областта на математиката. Наградата е присъдена за първи път през 1936 година, а от 1950 година насам се присъжда на всеки 4 години на до четирима математици. Медалът, често наричан „Нобелова награда по математика“, се присъжда като признание за изключителни математически постижения за съществуваща работа и като очакване за бъдещи постижения.

На тазгодишния Международен конгрес официално бяха обявени четиримата лауреати на Фийлдсовия медал за 2022 година. Това са Хюго Дюминил-Копин (36), L’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), Джун Ху (39), Princeton University, Джеймс Мейнард (35), St John’s College, Oxford и Марина Вязовска (38), École Polytechnique Fédérale de Lausannе, Switzerland. За втори път в историята на връчването на тази награда един от носителите на Фийлдсов медал е жена. Първата носителка на наградата бе Мариам Мирзакхани, професор по математика в Станфордския университет, Калифорния, САЩ, която бе лауреат през 2014 година.

При присъждането на наградата бяха изтъкнати и аргументите на IMU при взимането на решението:

Хюго Дюминил-Копин – за решаване на дългогодишни проблеми във вероятностната теория на фазовите преходи в статистическата физика, особено в размерности три и четири.

Джун Ху – за пренасянето и реализацията на идеите на теорията на Ходж в комбинаториката, за намирането на доказателства на хипотезата на Даулинг-Уилсън за геометрични решетки и на хипотезата на Херон-Рота-Уелш за матроидите, за развитието на теорията на Лоренцовите полиноми и за доказателство на силната хипотеза на Мейсън.

Джеймс Мейнард – за приноси към аналитичната теория на числата, довели до значителен прогрес в разбирането на структурата на простите числа и в диофантовата апроксимация.

Марина Вязовска – за доказателство, че решетката E8 дава най-плътното опаковане на еднакви сфери в размерност осем и допълнителни приноси към свързани екстремални задачи и интерполационни задачи в анализ на Фурие.

Медал Абакус – по-нова награда, създадена по модела на Фийлдсовия медал, която отбелязва постиженията на млади учени в областта на компютърните науки, бе присъдена на 38-годишния Марк Брейвърман от Принстънския университет.

Photo Credits: mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2022