На 16 март, петък, в Големия салон на БАН от 15:00 часа Българската академия на науките и Френският културен институт организират среща-разговор със Седрик Вилани – френски учен математик, носител на престижния „Fields Medal“ на Международния математически съюз от 2010 г. за трудовете му, свързани с кинетичната теория на уравнението на Болцман и с оптималния пренос.

Седрик Вилани е член на Стратегическия съвет за наука към министър-председателя на Франция и допринася за очертаването на приоритетите на френската научна стратегия. Доскоро ръководи екипа за изграждане на стратегията на Франция в областта на изкуствения интелект, а също работи по въпросите на преподаването на математика, за което излага съответните препоръки. Напредничавите идеи, които защитава, го превръщат в най-влиятелния френски учен.

Той е автор и на няколко книги, сред които и преведените на български език „Живата теорема“ и новоиздадената книга „Лунни мечтатели“.

Официалният език на събитието е английски.